Mali Bakićev bik, 1. prosinca 2014. godine

Vodene boje. Mali Bakićev bik.

Bik je vjerojatno najpoznatija skulptura koju je Vojin Bakić napravio. Odlio je Bakić veliki broj bikova, u raznim materijalima i veličinama.

Nema tome davno, imao sam priliku detaljno proučiti malog Bakićevog bika, dugog dvadesetak centimetara. Prema toj sam skulpturi načinio skice vodenim bojama prikazane na slikama iznad i ispod.

Vodene boje. Mali Bakićev bik.

O retrospektivnoj izložbi radova Vojina Bakića u Zagrebu >> pisao sam krajem siječnja ove godine.

NADOPUNA: (9.11.2019.) Jučer sam prvi put skicirao u Procreateu, vrlo popularnom alatu za digitalno skiciranje na IPadu. Moja je skica (ispod) načinjena Apple Pencilom II, a skicirao sam istu repliku Bakićevog bika, pet godina nakon ovih skica u vodenim bojama. Naravno, digitalna crna mnogo je teža od bilo čega što se može dobiti u akvarelu.

<< Vodene vedute: Matić poljana Ruža >>

Zadnji put osvježeno: 9. studenog 2019. godine.