Škola za život, 18. veljače 2020. godine

ŠKOLA ZA ŽIVOT

Život je reprodukcija i evolucija
Unos energije i stvaranje reda
Osam sati rada i mjesečna plaća
Novac koji može kupiti stvari.

Život se može računati u tablicama –
Koliko života za neko brdo
Ili most
U bombardiranju grada
Ili postotku u državnom proračunu,
Pogotovo ako puše ili piju,
Broju rođenih prema broju umrlih
I koliko takvih za željene prihode.

Život je, dakle, znanost i tehnologija
Inženjering i matematika
A djecu uče da život postoji
Samo ako je sukladan
Potrebama tržišta
I profitnoj bilanci.

Sve ostalo djecu više ne uče
U Školi za život.

Antonio Šiber, 2020.

<< Kolektiv (1944) Bilja, pjesnikinja >>

Zadnji put osvježeno: 18. veljače 2020. godine.