Proždiranje svijeta, 6. prosinca 2019. godine

PROŽDIRANJE SVIJETA

Li Shizhen
Postao je slavan
izliječivši sina
Princa Chua
A i po tome što je
napisao devetsto knjiga
U kojima je klasificirao sve na svijetu
Prema tome čemu služi
i može li se jesti.

Isključio je jedino
Ljudsko meso.

Petsto godina kasnije
Civilizacija je daleko napredovala
I Shizhenove klasifikacije
Proširene su tako
Da uključe i ljudsko meso.

Antonio Šiber, 2019.

<< Mačja tuga Pjesma o ljubavi >>

Zadnji put osvježeno: 6. prosinca 2019. godine.