Pjesma o ljubavi, 7. prosinca 2019. godine

PJESMA O LJUBAVI

Tko nije domoljub
Neka se sam prijavi nadležnim organima
Gdje će biti strijeljan.

Antonio Šiber, 2019.

<< Proždiranje svijeta S okusom na nepcu >>

Zadnji put osvježeno: 7. prosinca 2019. godine.