Svete Budale, 15. siječnja 2020. godine

SVETE BUDALE

Općenito je slabo poznato
Da je smijeh Svetih Budala
Razlog zbog kojeg postoji Nešto
Umjesto Ničeg
I da bi se Kozmos
Zbog negativne bilance
Odavno samouništio —
Drži ga još samo Sveti Grohot
Koji pročišćuje patnju
I čini život
Vrijednim življenja.

Općenito je slabo poznato
Da svakom od nas noću u san
Ulazi Sveta Budala
I šaptom oblikuje bol u
Snjegovića
Sve dok se razlozi za buđenje
Ne ukažu kao smrznuta mrkva
Ispod starog lonca.
Bez te se mrkve
Nikad ne bismo trgnuli
Iz nebitka.

Općenito je slabo poznato
Da skoro svatko od nas poznaje
Barem jednu Svetu Budalu
Iako o njenoj svetosti
Uglavnom nema pojma.
Nije, naime, potrebno znati
Ništa o fuziji
Da bismo uživali u suncu.

Antonio Šiber, 2020.

Jer ludin stupanj inicijacije, dvadesetdrugi, doseže samo čovjek koji se više ne boji. Ni toga da će umrijeti od gladi, ni toga da će ga napustiti, ili poniziti, ili ismijati, ili mučiti, ili zatvoriti, ili ga dotući. Nema u njemu nikakva poštovanja ni prema habitu ni prema ordenjima ni prema gomili novca. Luda se ne boji grdnje ni snova, ni sablasti ni proglasa, ni napunjenih pušaka ni toga da će umrijeti prije nego što za to ionako dođe vrijeme.

Bela Hamvas

<< Ratni zločinci na rivijeri Sebični mem >>

Zadnji put osvježeno: 15. siječnja 2020. godine.