Moždani udar, 5. veljače 2020. godine

MOŽDANI UDAR

Dvije tisuće osme sam prestao govoriti
I zaboravio sam svoj glas.
Riječi koje sam znao
Nisu titrale mojim glasnicama
I sve su zvučale kao kašalj
Pa sam uglavnom kašljao
I dugo šutio
Dok nisam naučio nove riječi.

I danas mnogi pomisle
Da sam preživio moždani udar
Jer stanem pred punom dvoranom
I šutim.
A radi se samo o tome
Da novim riječima
Više ne mogu
Govoriti stare stvari.

Antonio Šiber, 2020.

Fotka, Majstorović

Fotografirao Marko Majstorović u studenom 2016. godine.

<< Najbolji od svih pjesnika Pet milijuna nevidljivih crnčića >>

Zadnji put osvježeno: 7. veljače 2020. godine.